Als trainingsacteur help ik mensen effectiever te worden in hun communicatie. Ik  weerspiegel het verbale en non- verbale gedrag van de ander. Hierdoor krijgt men sneller inzicht in z’n eigen valkuilen en ontwikkel punten. Dit is een effectievere manier van leren, wat in de praktijk een groter rendament oplevert. Theoretisch ben ik onderlegd en heb gewerkt met de volgende modellen: Het STAR model, SMART, LSD, de Roos van Leary, kernkwadranten, Johari Window en situationeel leiding geven. Ervaring met de volgende gespreksvormen: Sales, - Slechtnieuws, - Sollicitatie, - Correctie, - Coaching, - Acquisitie.